1. 1
  2. 2
  3. 3

Sáp vuốt tóc nam không bóng

Sáp vuốt tóc nam không bóng, hay còn gọi là “no shine” là những sản phẩm sáp vuốt tóc có độ mịn màng và khả năng tạo ra sự bóng bẩy cho tóc ở mức độ rất thấp và có thể không có. Chúng là dòng sản phẩm đối lập với các loại sáp vuốt tóc tạo ra độ bóng lớn c

Sáp vuốt tóc nam không bóng

  1. 1
  2. 2
  3. 3