Kirkland Minoxidil Foam 5% (Dạng bọt)

Kirkland Minoxidil Foam 5% (Dạng bọt)

Dưỡng râu & mọc râu

Kirkland Signature

374 ml

Không mùi

380,000 VNĐ 400,000 VNĐ

Thông tin chi tiết

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

0933 544 351
tonystyleshop@gmail.com